Български

Форма за входBookmark Us

 
 


Pодът Dreissena включва сладководни и бракични видове миди с Понто-Каспийски произход. Те са се появили преди около 11 милиона години - през късния Миоцен с център на разпространение от района на Среден и Долен Дунав (бившите Виенски, Панонски и Дакийски басейни) до днешните Егейско, Черно, Азовско, Каспийско и Аралско морета. Понастоящем родът включва три подрода: Dreissena, Pontodreissena и Carinodreissena.

Видовете от род Dreissena се характеризират с два стадия на развитие - планктонна ларва и бентосна прикрепена възрастна форма. С помощта на здрави бисусни нишки възрастните индивиди се прикрепват към твърд потопен субстрат или често една към друга, и по този начин образуват големи колонии. Те се хранят чрез филтриране на микроскопични планктонни организми и органични частици.
Два от представителите на рода - мидата зебра Dreissena polymorpha и бугската дрейсена Dreissena bugensis (Andrusov, 1897) са едни от най-агресивните сладководни инвазивни видове в света със силно отрицателно въздействие в екологичен, икономически и социален аспект. Други представители на рода, като Dreissena presbensis и Dreissena blanci, се приемат за ендемити от древните тектонски езера на Балканския полуостров.

Интернет страницата DREISSENA предоставя информация за морфологията, биологията, екологичните изисквания, и разпространението на четирите съвременни вида Dreissena, срещащи се на Балканския полуостров. Тя информира за научните изследвания и получените резултати в областта на оценката и управлението на инвазията на мидите от род Dreissena в България. Страницата осигурява достъп до онлайн ГИС база данни върху историята на инвазията на Dreissena в България, съвременното разпространение, засегнатите водни басейни, състоянието на естествените и инвазивните популации.

Сайтът се финансира от Национален фонд „Научни изследвания”, Министерство на образованието, младежта и спорта, проект „Оценка и управление на инвазията на мидите от род Dreissena във водните басейни в България”, Договор: ДО-02-283/2008.

 

GIS база данни

see gis - map database:

GIS_map_ICON

вижте gis- базата данни:

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday43
mod_vvisit_counterYesterday68
mod_vvisit_counterThis week403
mod_vvisit_counterLast week2175
mod_vvisit_counterThis month403
mod_vvisit_counterLast month6694
mod_vvisit_counterAll days683655

We have: 2 guests online
Your IP: 95.216.96.244
Mozilla 5.0, 
Today: Мар 04, 2021

Hits Counter

This website is developed with support from the Bulgarian Science Fund, Ministry of Education, Youth and Science,
within the Project "Assessment and Management of Dreissena spp. Invasions in the Bulgarian Water Bodies",
Contract Number: DO-02-283/2008.

Tyxo.bg  counter